Onaylanmış Kuruluş Hizmet Kapsamlar :
# A B C Ç D E F G H I İ K L M N Ö P R S T U Ü V Y
Görevi Üye Bilgi
 • Üye TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
 • Üye EuroGap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti
 • Üye A1 BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
 • Üye Abdullah AYDEMİR
 • Üye Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
 • Üye AGFD Akredite Gözetim Firmaları Derneği
 • Üye AJA 9000 Belgelendirme Ltd. Şti.
 • Üye ALEX STEWART DENETİM VE ANALİZ HİZ.LTD.ŞTİ.
 • Üye AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM VE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİC. A.Ş.
 • Üye AND ULUSLARARASI DENETİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
 • Üye ANTALYA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME SAN. TİC. A.Ş.
 • Üye Artıbel Kalite Sistem Belgelendirme ve Eğitim Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
 • Üye ASO Ankara Sanayi Odası
 • Denetleme Komitesi Y. Üyesi AYSAD Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
 • Üye Bebek Araç Gereçleri Üretici İthalatçı ve Perakendecileri Derneği
 • Üye BTK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
 • Üye BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti.
 • Üye Consept Test Ve Teknoloji Merkezi Müh.San Ve Tic. Ltd.Şti
 • Üye CONTROL UNION GÖZETİM VE BELGELENDİRME LTD ŞTİ
 • Yönetim Kurulu Y. Üyesi CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.
 • Üye ÇEVKAK EPS Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi
 • Üye Çevre Analiz Yönetim Org. Ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş.
 • Üye DAS Uluslararası Sertifikasyon Gözetim Ve Teknik Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.
 • Üye DEKRA KALİTE KONTROL HİZMETLERİ A.Ş
 • Üye Dizayn Kalite Mühendislik Hizmetleri San.Ve TiC.Ltd.Şti
 • Denetleme Komite Bşk. Efectis Era
 • Üye EGEMET Kalibrasyon Ölçüm Ticare Limited Şirketi   
 • Üye Ekosmyrna Analiz Gıda Arş. Hizm.Tic. Ltd. Şti
 • Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. EKOTEKS Laboratuvar Ve Gözetim Hizmetleri A.Ş
 • Üye FLO Mağazacılık ve Pazarlama
 • Yönetim Kurulu A. Üyesi FQC Uluslararası Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri A. Ş.
 • Yönetim Kurulu Y. Üyesi FRENTEKNİK Otomotiv Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti. 
 • Üye FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş.
 • Üye GCNTR ULUSLARARASI BELGELENDİRME GOZETİM EĞİTİM VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ
 • Üye Gündüz YILMAZ
 • Sayman HECE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
 • Üye INCOLAB Uluslararası Gözetme Servisleri A.Ş.
 • Üye INCOMAR INTERNATIONAL INSPECTION EXPERTISE SERVICES CO. LTD.
 • Üye INSPECCO Belgelendirme Ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti
 • Üye IQ Norm Uluslararası Belgelendirme ve Muayene Test Hizm.A.Ş
 • Üye ISACert ISA Denetim Belgelendirme ve Eğitim Ltd. Şti.
 • Üye İNTERSİSTEM TEKNİK SERTİFİKASYON U.A.B.D GÖZ. VE EĞ. HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • Üye KalDer Türkiye Kalite Derneği
 • Üye KALIBRA  International Metroloji Ltd. Şti. 
 • Üye KALİTEST Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 
 • Üye KIWA MEYER Belgelendirme Hizmetleri A. Ş. 
 • Yönetim Kurulu Y. Üyesi Link Gözetim Ekspertiz Hizmetleri Ltd. Şti.
 • Denetleme Komitesi Y. Üyesi LVT TEST LABORATUVARLARI İNŞ. TURZ. TAR. HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • Üye Mobilite Sistem Yönetim ve Denetim Tic. Ltd.Şti.
 • Üye NANOLAB LAB. HİZM. KİMYASAL GIDA DAN. ÇEVRE EĞ. SAN. VE TİC. A.Ş
 • Üye NAVİGA Uluslararası Belgelendirme Ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. 
 • Üye NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON VE DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
 • Üye NoBo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri San ve Tic.Ltd.Şti.
 • Üye Ömer GÜZEL
 • Üye PAGEV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
 • Yönetim Kurulu Y. Üyesi PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.
 • Üye Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
 • Üye S&Q MART Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A. Ş. 
 • Üye Sastek Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Üye SELÇUK UÇAR
 • Üye Sertifika Belgelendirme Denetim Muayene ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
 • Üye SGS Supervise Gozetme Etud Kontrol Servisleri A.Ş
 • Üye SİSDER SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI DERNEĞİ
 • Üye SİSTEM EĞİTİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ
 • Üye SİSTEMER Uluslararası Belgelendirme Ve Dış Ticaret San. Tic. Ltd. Şti. 
 • Üye Standard BM TRADA Belgelendirme A.Ş.
 • Yönetim Kurulu A. Üyesi SZUTEST Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Hizm. Tic. Ltd. Şti. 
 • Üye T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
 • Üye T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Üye T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkez Müdürlüğü- TAMTEST
 • Üye T.C. Sağlık Bakanlığı
 • Üye T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Üye T.C. Ticaret Bakanlığı - Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 • Üye T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
 • Üye TCERT Uluslararası Sertifikasyon ve Teknik Denetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
 • Üye TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
 • Denetleme Komitesi A. Üyesi TÇMB - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi
 • Yönetim Kurulu A. Üyesi TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.
 • Yönetim Kurulu Bşk. THBB TÜRKİYE HAZIR BETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ  Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi 
 • Üye TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi
 • Üye TSE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
 • Yönetim Kurulu Y. Üyesi Tuna Kurumsal Hizmetler Belgelendirme ve Dış Tic.San.Tic.Ltd.Şti
 • Üye TURKLAB Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği
 • Üye TUV AUSTRİA BBS BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.
 • Üye TÜBİTAK UME Ulusal Metroloji Enstitüsü -
 • Üye TÜDEF Tüketici Dernekleri Federasyonu
 • Üye TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU(TÖF)
 • Üye Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi
 • Üye Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği- Eğitim Çevre Kalite ve Araştırma İşletmesi
 • Yönetim Kurulu Y. Üyesi TÜV AVUSTRİA TURK Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hiz.Ltd.Şti
 • Üye TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti.
 • Üye UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim ve Sanayi Ltd. Şti. 
 • Üye UKB Uluslararası Kalite Belgelendirme ve Gözetim Ltd.Şti.
 • Üye UKS ULUSLARARASI KALİTE SİSTEMLERİ VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.
 • Üye UL Laboratuar
 • Üye ULUSLARARASI EĞİTİM PERSONEL ONAYLAMA DERNEĞİ
 • Üye ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME SERVİSİ A.Ş. (ICAS)
 • Üye UNITEST Deney ve Kalibrasyon Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
 • Üye UNIVERSAL Sertifikasyon Ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 
 • Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. USB Ulusal Sistem Belgelendirme Hizmetleri Ltd.şti. 
 • Üye ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.
 • Üye VERİCERT Belgelendirme Ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. 
 • Üye Yapı Araştırma Derneği (YAD)
 • Üye YBKDER YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI DERNEĞİ
 • Üye YÖNETİM BELGELENDİRME MERKEZİ TEST VE GÖZ. HİZM. LTD ŞTİ
Tüm Hakları Saklıdır © UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 2014
wholesale nba jerseys wholesale mlb jerseys cheap nfl authentic jerseys buy cheap nfl jerseys cheap authentic jerseys cheap china jerseys china cheap jerseys wholesale jerseys china wholesale sports jerseys cheap nhl jerseys