TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.

Kurum Adı
TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.
Yetkili Adı Soyadı

Timur DİZ

Telefon

0-(216)-420-4752

Faks

0-(216)-466-3152

Adres

Şerifali Çiftliği, Hendem Caddesi, No: 58 PK:34775 Yukarı Dudullu – Ümraniye / İSTANBUL

tebar
Faaliyetlerimiz

TEBAR TEST BELGELENDİRME ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME TİC. A.Ş.

TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.; uluslar arası, ulusal ve/veya bölgesel olarak kabul görmüş standartlara göre test, belgelendirme gibi muhtelif uygunluk değerlendirme hizmetleri vermek amacıyla 23 Ekim 2007 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Genel olarak TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’nin faaliyetleri; laboratuvar hizmetleri ve personel belgelendirme hizmetleri olmak üzere mali ve idari olarak birbirinden bağımsız iki ana birim tarafından yürütülmektedir. Laboratuvar birimi; ağırlıklı olarak üreticilere, inşaat şirketlerine, müteahhitlere, denetim fonksiyonu olan kuruluşlara yönelik olarak deney ve CE işaretlemesine yönelik hizmet sunarken personel belgelendirme birimi yalıtım uygulaması gerçekleştiren kişilere yönelik hizmet sunmaktadır.

Laboratuvar Birimi:

TEBAR A.Ş. yalıtım malzemelerinin CE işareti ile pazara arz edilmeleri sürecinde, onaylanmış test laboratuvarı olarak sunmuş olduğu hizmetlerin yanı sıra üreticilerin alt yapılarında yer almayan deneyleri, üretici adına gerçekleştirerek fabrika üretimine de destek olmaktadır. TEBAR A.Ş.; yoğun bir şekilde yalıtım malzemesi kullanan inşaat firmaları ve müteahhitler için standartlara uygun olmayan ürünleri kullanmadan önce tespit ederek hatalı uygulamaların önüne geçmelerine yardımcı olarak prestiji yüksek projelere imza atmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.  Ayrıca denetim hizmeti veren kamu kurumları ve yapı denetim kuruluşları sorumluluklarının gereğini TEBAR A.Ş. tarafından sağlanan laboratuvar imkânları ile birlikte daha etkin olarak gerçekleştirebilirler.

TEBAR A.Ş., bağımsız ve tarafsız bir yapıda hizmet verebilmek amacıyla “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar” standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi ve altyapısını oluşturmuş ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir (AB-0302-T).

TEBAR A.Ş;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24/01/2014 tarih ve 28892 sayılı resmi gazetede yayımladığı tebliğ ile 16/12/2013 tarihinde AB’nin ilgili yayım organlarında “2164” onaylanmış kuruluş numarası ile yayımlanarak onaylanmış test laboratuvarı olarak yetkilendirilmiştir.

Personel Belgelendirme Birimi:

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve/veya gösterecek olan işgücünün yetkinliğinin ve niteliklerinin Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde hazırlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre ölçülmesi ve belgelendirilmesi ihtiyacını karşılamak amacıyla TEBAR A.Ş. 2013 yılından itibaren hizmet kapsamına Personel Belgelendirme alanını da dahil etmiştir. Ulusal Mesleki Yeterlilikler çerçevesinde sunulacak olan Personel Belgelendirme hizmetlerinin bağımsız, tarafsız ve eşitlikçi bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla; TEBAR A.Ş. bünyesinde ulusal ve uluslar arası mevzuatlarda tanımlanan şartlara uygun olarak TS EN ISO/IEC 17024 standardını esas alan bir Kalite Yönetim Sistemi hayata geçirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından inşaat kolu altında yer alan ısı yalıtımcısı, su yalıtımcısı, ses yalıtımcısı ve yangın yalıtımcısı mesleklerinde akredite edilmiştir (AB-0038-P).

TEBAR A.Ş.; akreditasyon sürecinin ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından gerçekleştirilen denetimleri de başarı ile tamamlayarak yalıtım sektörü ile ilgili seviye 3 mesleklerde yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olarak YB-0009 numarasıyla atanmıştır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

TEBAR A.Ş.:

Adres: Şerifali Çiftliği, Hendem Caddesi,

No: 58 PK:34775 Yukarı Dudullu

Ümraniye / İstanbul

Tel : + 90 216 420 47 52
Fax : + 90 216 466 31 52
E-mail: info@tebar.com.tr

Web: www.tebar.com.tr