Amaç ve Hedefler

 

UDDer Akademi

          

Uygunluk Değerlendirmesi Sektörü Eğitim İhtiyacı İçin Uygunluk Değerlendirmesi Derneği Tarafından UDDer Akademi Kuruldu

UDDer, UDDer Akademi olarak “Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Altyapısının İyileştirmesi ve Geliştirilmesi Eğitim Projesi”ni Ocak 2013 tarihinde başlatmıştır.

 UDDer, üyelerinin uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili eğitim ihtiyacını karşılamak üzere 2013-2014 yılı kış, ilkbahar ve son bahar dönemlerinde olmak üzere mevcut akreditasyon standartları kapsamında ve sektörel gelişmeler ile yeni kapsamlarda, konusunda uzman ve tecrübeli eğitmen kadrosu ile eğitim organizasyonları yapmak üzere Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri Altyapısının İyileştirmesi ve Geliştirilmesi Eğitim Projesini hayata geçirmiştir.

Projenin amacı:

 • Uygunluk değerlendirme faaliyetleri konusundaki yeni gelişmelere göre üyelerin yetkinliklerini geliştirmek,
 • Akreditasyon kapsamları konusunda uygulamalarda standardizasyon sağlamak,
 • Yetkili kuruluşların akreditasyon konusunda kapasitelerini geliştirmek,
 • Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde yetkili kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek,
 • Endüstriyel kuruluşların, üniversitelerin, kamu kurumlarının bünyesinde bulunan laboratuarlarının alt yapısının, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve piyasa gözetimi ve denetimi ihtiyaçları için kullanması amacıyla kapasitelerini geliştirmek dolayısı ile ülkemiz kalite altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek,
 • Üyelerin eğitim ihtiyacını etkin ve ekonomik olarak karşılamaktır.

 

Proje,  üyelerin desteği, uygunluk değerlendirme faaliyetleri altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında hazırlanacak, Kalkınma Ajansı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği proje desteklerinden elde edilecek kaynaklardan finanse edilecektir.

Tüm üyeler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ve üyeleri, ilgili sivil toplum örgütleri projeden öncelikli olarak faydalanacak taraflardır.

Projede aşağıdaki kapsamlarda uygulamalı eğitimler verilmektedir.

 • TS EN ISO/IEC 17020- Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterle
 • TS EN ISO/IEC 17021- Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar
 • TS EN ISO/IEC 17024 -Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar
  TS EN ISO/IEC 17025- Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar
 • TS EN ISO/IEC 17043- Uygunluk Değerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi İçin Genel Kurallar
 • TS EN ISO/IEC 17065- Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses Ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar
 • Ölçüm Belirsizliği Hesaplanması ve Tahmini
 • “Fabrika Üretim Kontrolü Denetim Metodolojisi
 •  TS EN ISO 14064- Sera Gazı Verifikasyonu/Doğrulanması

Üyelerimizin talepleri doğrultusunda, şirketi içi butik eğitimlerde organize edilmekte, böylece üyelerimizin eğitim ihtiyacı kaliteli ve ekonomik olarak karşılanmaktadır.

Tüm Hakları Saklıdır © UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 2014
wholesale nba jerseys wholesale mlb jerseys cheap nfl authentic jerseys buy cheap nfl jerseys cheap authentic jerseys cheap china jerseys china cheap jerseys wholesale jerseys china wholesale sports jerseys cheap nhl jerseys