Sağlıklı İşyeri Programı

SAĞLIKLI İŞYERİ PROGRAMI

Covid-19 virüsü 2019 yılının son günlerinde önce Çin’de ortaya çıkıp bir salgın halinde tüm ülkeye yayılmış ve kısa sürede sırasıyla Avrupa ve diğer coğrafyalarda da görülmüş ve yayıldığı tüm ülkelerde hükümetleri kısa süre içinde ülke genelinde sıkı önlemler almaya mecbur bırakmıştır. Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de kaydedilmiş olup, Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hükümet tarafından fasılalar halinde bir dizi önlemler alınmasını zorunlu kılmıştır.

Bulaşıcılığının çok hızlı olması nedeni ile kamu ve özel sektör kuruluşları gibi tüm kurum ve işyerlerinde faaliyetler durdurularak, sokağa çıkma yasaklarına veya kontrollü dolaşıma varan uygulamalar devreye alınmak durumunda kalınmıştır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Derneği (UDDER) ve Sistem Belgelendirme Kuruluşları Derneği (SİSDER) iş birliği ile hazırlanan bu rehberin amacı tüm işletmelerin Covid-19 salgın dönemi içinde faaliyetlerini bu rehberde ki güvenli şartları oluşturarak gerçekleştirdiklerinin yetkili kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için dayanak oluşturmaktır.

udder-logo

COVİD 19 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
(KONTROL LİSTELERİ)

sisder-logo-1

BELGELENDİRME VE DENETİM ŞARTLARI

  • Denetimlere ilişkin tüm kriterler ve kılavuzlar www.udder.org.tr ve www.sisder.org.tr internet adreslerinde yayınlanmıştır. Denetim tarihinden önce şartların karşılanmış olduğunu güvence altına almanız gerekmektedir. Herhangi bir kriterin gerekliliğinin yerine getirilmemiş olması sertifika almanıza engeldir.
  • İlk denetimin yapılmasını müteakip, herhangi bir uygunsuzluk bulunmaması halinde sertifikanız 3 işgünü içerisinde teslim edilecektir.
  • Denetim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gizli müşteri veya habersiz denetim yapılacak olup, fiyata dahildir.
  • Gizli müşteri veya habersiz denetimlerinde uygunsuzluk bulunması halinde kuruluş uyarılacak ve 3 işgünü içerisinde uygunsuzluğun ortadan kaldırılması istenecektir. Aksi takdirde sertifika iptal edilecek, UDDER ve SİSDER internet adreslerinde yayınlanacaktır.
  • Sertifika 1 adet basılacak olup, ikinci, büyük ve ingilizce sertifika talepleri ayrıca ücretlendirilecektir.
  • Fiyat teklifi ve sertifika geçerliliği aylık olup, her ay yapılacak denetim öncesi ücretin, Belgelendirme Kuruluşu hesabına yatırılmış olması gerekmektedir.
  • Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Firma Bilgileri
İşletme Tipi

İşletme Büyüklüğü

Taahhüd

Sağlıklı İşyeri Belgelendirmesi için başvuru ve taahhüt

Bu başvuru, yukarıda detayı verilen kuruluş bilgileri için geçerlidir. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini teyit ederim. Ayrıca UDDER ve SİSDER tarafından yayınlanan “Sağlıklı İşyeri Belgelendirme Programı” kapsamındaki Belgelendirme faaliyeti ile ilgili UDDER ve SİSDER tarafından yayınlanan Belgelendirme Rehberinde yer alan şartlara ve yükümlülüklere uymayı, Belgelendirme Kuruluşu tarafından aylık periyotlarda denetime tabi tutulacağımı, ayda bir periyotla gizli müşteri/ habersiz denetim uygulaması yapılacağını, gizli müşteri olan denetçinin denetim sırasında tesisten aldığı hizmet bedelini, Belgelendirme Kuruluşu ile karşılıklı mahsuplaştırılacağını bu çerçevede belgelendirme sonucu dikkate alınmaksızın yapılan değerlendirmelere ilişkin ön ücretleri ve belgenin verilmesi durumunda gerekli diğer ücretleri zamanında ödemeyi taahhüt ederim.

Kuruluşun Adı

Kuruluş Yetkilisinin


BELGE SORGULAMA