TARİHÇE

1996 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği; eş etkili vergiler, gümrük ve miktar kısıtlamalarını sona erdirmenin ötesinde, ticarette karşılaşılan teknik güçlüklerin giderilmesine yönelik olarak AB teknik mevzuatının ulusal seviyede uyumlu hale getirilmesini öngörmektedir. Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasından sonra başlayan mevzuat uyum çalışmaları, 2004 yılında Türkiye’nin tam üyelik sürecinin resmen başlamasıyla hız kazanmıştır. Bugün ise T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın doğrudan sorumlu olduğu malların serbest dolaşımı konusunda mevzuat uyumu büyük ölçüde tamamlanmış, sıra mevzuatın öngördüğü "çeşitli ticaret araçlarının" ülkemizde uygulanmasına gelmiştir.

 

Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri devam ederken, kamu, özel sektör ve uygunluk değerlendirmesi kuruluşları arasındaki işbirliği önem kazanmıştır. Başka bir ifadeyle, teknik mevzuatı hazırlayan ve uygulanmasını denetleyen kurumlar ile bu mevzuata uygun olarak faaliyet gösteren kuruluşlar, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını da içerecek şekilde sistemin temel taşlarını oluşturmaktadırlar. Bu amaca uygun olarak, AB tarafından finanse edilen ve kamu kesimini DTM’nin temsil ettiği Türkiye’de Kalite Altyapısının Desteklenmesi Projesi (TKAG) , 2003 yılında uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kamu ve özel sektör, meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, tüketici örgütleri, üniversiteler ve diğer STK’ları ortak bir çatı altında toplayan "Uygunluk Değerlendirme Kurulu"’nun hayata geçirilmesini sağlamıştır. Oluşumun gösterdiği başarı 28 Haziran 2006 tarihinde statüde yapılan değişiklik ile "Uygunluk Değerlendirme Derneği"nin (UDDer) kurulması ile sonuçlanmıştır.

Tüm Hakları Saklıdır © UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 2014
wholesale nba jerseys wholesale mlb jerseys cheap nfl authentic jerseys buy cheap nfl jerseys cheap authentic jerseys cheap china jerseys china cheap jerseys wholesale jerseys china wholesale sports jerseys cheap nhl jerseys