Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

KALDER 23. Kalite Kongresi

Kasım 17, 2014 - Kasım 19, 2014

Türkiye Kalite Derneği’nin 17-19 Kasım 2014 tarihinde ve  İstanbul Kongre Merkezi’nde, Mükemmelliği Yaşamak” teması ile  23. Kalite Kongresi’nde, UDDer ve TURKLAB organizasyonu ve  işbirliği ile   “Güvenli Yaşam, Güvenli Ürün Ve Hizmetler: Uygunluk Değerlendirmesi oturumu başarı ile gerçekleşti.

Hızlı gelişen teknolojiler, tüketici/müşteri bilinci ve standartlardaki artışa paralel olarak, tüketicinin güvenli ürün ve hizmetlere erişiminin sağlanmasına yönelik ülkemiz ve dünyada uygunluk değerlendirmesi sektöründeki gelişmelerin mercek altına alınarak, yaşam kalitesinin artırılmasında “Test, Muayene ve Sertifikasyon” süreçlerinin önemi konusunda  ilgili taraflarla bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği “Güvenli Yaşam, Güvenli Ürün Ve Hizmetler: Uygunluk Değerlendirmesi” konulu oturumda ürün ve hizmet güvenliği: test, muayene ve sertifikasyon sektörünün dünya ticaretindeki rolü/yeri ürün güvenliği açısından Türkiye’de uygunluk değerlendirmesi ile piyasa gözetimi ve denetiminin rolü, mevcut durum analizi ve çözüm öneriler ilişkin sunumlar yapılmıştır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı,Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Mehmet Karabay, oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirerek, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin ekonomiye etkisini vurgulayan bir değerlendirme yapmıştır.

Uluslararası Test ve Muayene Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı Sayın Simo Hassi; uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin Avrupa’daki uygulamaları konusunda ve sektörün önemi ve geleceği konusunda sunum gerçekleştirmiştir.

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer) Başkanı Sayın Ayfer Adıgüzel; “Ürün Güvenliğinde Uygunlu Değerlendirmenin Rolü” başlıklı sunumunda Test, Muayene ve Sertifikasyon konularında ulusal yapılanma, ürün güvenliğinin temininde sertifikasyonun önemi, piyasa denetimi ve gözetimi sonuçları, sektörün pazar payı ve geleceği konusunda bilgilendirmeler yapmıştır.

Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURKLAB) Başkanı Sayın Dr. Ömer Güzel ise; uygunluk değerlendirmesinin ulusal boyutu ile bölgesel ve uluslararası uygulamalarını istatistiki verilere dayanan sunumunu yapmıştır.

Kalder Oturumu Ayfer Adıgüzel sunum

Kalder Oturum Dr.Ömer Güzel sunum

Kalder Oturumu Simo Hassi Sunum

Detaylar

Başlangıç:
Kasım 17, 2014
Bitiş:
Kasım 19, 2014
Etkinlik Kategori: